فعالیتهای شسکام در استان فارس توسعه می یابد

شست مدیران ارشد شسکام با حضور مهندس ایزدی مدیر مخابرات منطقه فارس به منظور توسعه همکاریهای فی مابین یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ در محل استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شسکام، در این نشست که مدیران ارشد شسکام و مهندس ایزدی مدیر منطقه فارس و کارشناسان ایشان حضور داشتند ضمن بررسی قرارداد جاری، درخصوص افزایش همکاریهای فی مابین بحث و تبادل نظر و مقرر شد مقدمات عقد قراردادهای جدید نگهداری و توسعه فراهم گردد.

 

1526476968610 1526477005653

نظرات بسته شده‌اند