فعالیتهای شسکام در استان فارس توسعه می یابد

منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

نشست مدیران ارشد شسکام با حضور مهندس ایزدی مدیر مخابرات منطقه فارس به منظور توسعه همکاریهای فی مابین یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷ در محل استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شسکام، در این نشست که مدیران ارشد شسکام و مهندس ایزدی مدیر منطقه فارس و کارشناسان ایشان حضور داشتند ضمن بررسی قرارداد جاری، درخصوص افزایش همکاریهای فی مابین بحث و تبادل نظر و مقرر شد مقدمات عقد قراردادهای جدید نگهداری و توسعه فراهم گردد.