فعالیت های شرکت شسکام در پروژه های استانی

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

 

بحول و قوه الهی با عقد قراردادها با جمع ریالی   ۷۰,۹۰۸,۸۶۶,۴۴۱ ریال درمخابرات منطقه خراسان رضوی ،عملیات نگهداری و رفع خرابی،بهینه سازی،بازسازی شبکه های کابل و هوایی،نگهداری کابل نوری در محدوده مراکز ناحیه یک مشهد با تعداد۱۳مرکز و ناحیه دو مشهد با تعداد ۹مرکز در مجموع با ظرفیت ۸۶۵,۳۵۰ پورت آغاز گردید

بدیهی است شرکت شسکام آماده انجام امور مشابه در  کلیه استان های کشور و توسعه در زمینه های مخابراتی و ارایه خدمات بعد از فروش می باشد