قرارداد استان گیلان

در ادامه پروژه های اجرایی شسکام قرار داد شرکت مخابرات گیلان به شرح ذیل منعقد گردید؛
این قرارداد بین شرکت مخابرات استان گیلان بعنوان طرف اول (کارفرما) و شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (شسکام) بعنوان طرف دوم(پیمانکار) به مدت یکسال از تاریخ ۹۴/۱/۱ تا ۹۴/۱۲/۲۹ و شامل چهار موضوع به شرح زیر و میباشد:

موضوع(الف) : نگهداری بهینه و رفع خرابی و بهینه سازی و تست الکتریکی از منصوبات شبکه کابل مرکزی و آبونه (زوجهای فعال و غیرفعال) و سیستم گاز کنترل و نگهداری و بازسازی شبکه کابل و هوایی و سیستم های PGS مراکز استان گیلان
موضوع (ب): انجام خدمات حراست، حفاظت اماکن و ایستگاههای مخابراتی برابر استانداردهای حراستی شرکت مخابرات استان گیلان
موضوع(ج): تأمین خدمات پشتیبانی فنی و اداری و مالی جهت کلیه شماره تلفن های ثابت و همراه
موضوع(د): تأمین خدمات نظافتی و امور آبدارخانه ای
در تاریخ درج خبر تعداد نیروی انسانی شاغل در پروژه های مذکور ۸۱۳ نفر می باشد.

 

 

گزارش : واحد فنی و اجرائی شسکام

تهیه و تنظیم:روابط عمومی شسکام

نظرات بسته شده‌اند