قسمت اول فایل صوتی گردهمایی نمایندگان محترم استانی شرکت شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

ارایه قسمت اول فایل صوتی گردهمایی نمایندگان محترم استانی با مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت شسکام