قسمت دوم فایل صوتی گردهمایی نمایندگان محترم استانی شرکت شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

ارایه قسمت دوم فایل صوتی گردهمایی نمایندگان محترم استانی با مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت شسکام