ما تا آخر با مشتری هستیم

مهندس شهباز معاون فنی و اجرایی در گزارشی مبنی بر ارائه خدمات پس از فروش ، به روابط عمومی شسکام اعلام کرد : در راستای ارتقاء شاخص های کمی و کیفی شبکه ، همچنین افزایش رضایتمندی و مشتری مداری ، شرکت شسکام برای اولین بار ضمن عملیات نگهداری و رفع خرابی و بهینه سازی و بازسازی شبکه های کابل هوایی ،فیبر نوری و کابل اختصاصی و سیستم های wll ، PGS ، Access در مراکز نهری ، بهشتی ، مطهری خدمات پس از فروش را ارائه می نمایدو در این راستا رضایتمندی مشتری اولویت اول شسکام خواهد بود.

نظرات بسته شده‌اند