مجمع شسکام برگزار شد

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

به گزارش روابط عمومی شسکام ؛ در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ و با توجه به بند ج-۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ و تصمیم بر اعمال تنفس ۲ هفته ای این مجمع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ و با حضور اکثریت سهامداران در مجتمع مخابراتی شهید یگانه برگزار شد.
در این مجمع با توجه به عدم زمان کافی به جهت تهیه و تنظیم وکالت نامه های سهامداران و با رای اکثریت حاضر ین در جلسه مجددا درخواست تنفس ۲ هفته ای برای انتخابات هیات مدیره این شرکت اعلام گردید و مقرر گردید این مجمع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ برگزار گردد.