آشنایی با مدیران

منتشر شده در ۱۳۹۲/۰۵/۳۰

مهندس محمد فرقانی ( رئیس هیات مدیره )

مهندس محمد سالاری (عضو هیات مدیره و مدیر عامل)

مهندس سید فاضل زمانی  ( نائب رئیس هیات مدیره )

مهندس موسی جعفری هرندی (عضو هیات مدیره )

مهندس محمدحسن زمانی عصمتی (عضو هیات مدیره و دبیر )

 

 

photo_2017-08-28_10-00-18