مهندس محمدحسن زمانی عصمتی |‌ عضو هیات مدیره شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

زمانی عصمت

نام : محمدحسن زمانی عصمتی

متولد: ۱۳۴۱

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی

سمت سازمانی شسکام : عضو هیئت مدیره

سوابق کاری :

کاردان و مسئول واحد نگهداری و نوسازی کابل‌های ارتباطی و اختصاصی

مسئول بازرسی و ارزش‌یابی

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات – بازرس