مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد در شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

بر اساس استراتژی شسکام مبنی بر تعاملات با مخابرات استانها و به منظور ایجاد توافقات در جهت اجرای برنامه تحت لوای قراردادهای فی ما  بین مدیریت محترم عامل شرکت مخابرات استان یزد جناب آقای مهندس مقوم  به همراه آقای مهندس میزان عدل نماینده سهامداران در شرکت شسکام حضور یافتند .

از جمله مسایل مطروحه در جلسه ، همکاری در جهت ارایه خدمات IT  ، فنی و اداری مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.

 

۲۰۱۶۰۸۱۶_۱۴۴۰۲۷ (1)