مذاکرات با مدیران مخابرات و شرکتها در جهت معرفی پتانسیل های جدید شسکام در جایگاهی از توسعه

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

photo_2017-10-18_13-51-22 photo_2017-10-18_13-51-07photo_2017-10-18_13-51-18 photo_2017-10-18_13-51-16 photo_2017-10-18_13-51-13 photo_2017-10-18_13-51-10  photo_2017-10-18_13-51-04 photo_2017-10-18_13-50-57 photo_2017-10-18_13-50-54 photo_2017-10-18_13-50-49