مقدمات هماهنگی جهت اجرای پروژه Power Saving در شسکام فراهم شد

در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دستورات مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران جهت کاهش هزینه های جاری ، مقرر گردید شرکت شسکام با استفاده از نتایج بررسی های کارشناسی، اقدام به تعریف پروژه ای با عنوان Power Saving نماید که پس از بررسی نتایج تحلیلی قبوض برق و همچنین رفتار بارهای تجهیزات مخابرات مقرر شد در فاز اول پروژه، طرح تامین برق مراکز تلفن پرظرفیت با استفاده از مولدهای گازسوز دائم کار(DG) با اولویت تغذیه پایدار و باکیفیت در دستور کار قرار گیرد. در این راستا پس از شناسایی شرکت های توانمند و مذاکره با مخابرات منطقه تهران، هفت مرکز تلفن پرظرفیت جهت اجرای پایلوت این طرح مشخص گردید که درحال حاضر در مرحله آماده سازی طرحهای فنی و اقتصادی برای مراکز کاندید و انعقاد تفاهم نامه همکاری با مخابرات منطقه تهران جهت اجرای طرح می باشیم.

 

photo_2018-06-02_22-16-56 photo_2018-06-02_22-16-46 photo_2018-06-02_22-16-42 photo_2018-06-02_22-17-08 photo_2018-06-02_22-17-01

نظرات بسته شده‌اند