نشست شسکام با نمایندگان گروه تخصصی سماوات

در راستای تعاملات شسکام به منظور همکاری و استفاده از توان تخصصی شرکتهای توانمند جلسه ای در تاریخ ۰۸/۰۶/۹۵ با حضور معاونت فنی ، معاونت توسعه و بازاریابی و کارشناسان فنی از گروه تخصصی سماوات در شرکت شسکام و با حضور مدیر عامل ، معاونت IT و معاونت فنی اجرایی تشکیل و در خصوص همکاری توامان در پروژه های مشخص تبادل نظر شد و مقرر گردید نسبت به امضاء تفاهم نامه در این خصوص و به منزله شروع فعالیت اقدام گردد.

 

111

نظرات بسته شده‌اند