نشست صمیمی  مدیر عامل شسکام در بین سهامداران استان کرمانشاه

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

با تلاش و همت نماینده شسکام در جمع گرم و صمیمی سهامداران شسکام در استان کرمانشاه ، مدیر عامل شسکام ضمن تقدیر و تشکر از نمایندگان و سهامداران شسکام نسبت به اهداف و برنامه های جاری و آتی توضیحاتی داده و نسبت به سئوالات ایشان پاسخ ارایه نمودند.