نشست صمیمی هیأت مدیره شسکام با جناب آقای دکتر صفری رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و جناب آقای مهندس صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام ،هفته ی گذشته نشست صمیمی هیأت مدیره شسکام با جناب آقای دکتر صفری رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و جناب آقای مهندس صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار گردید.
در این دیدار هیأت مدیره شسکام پس از تشریح عملکرد خود طی دوره قبل به بیان اهداف و چشم انداز شسکام پرداختند.
در پایان جناب آقای دکتر صفری و جناب آقای مهندس صدری، حمایت و مساعدت هرچه بیشتر مجموعه مخابرات ایران را در راستای بهبود و پیشبرد اهداف این مجموعه اعلام داشتند.