نقش شسکام در توسعه پایدار

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

گزیده ای از دیدارها با مدیران مخابرات و شرکتها

IMG_20171019_132122 IMG_20171019_132109

IMG_20171019_132120 IMG_20171019_132117 IMG_20171019_132115 IMG_20171019_132113 IMG_20171019_132112