نگهداری شبکه کابل خراسان جنوبی (بیرجند)

به گزارش واحد فنی و اجرائی شسکام ؛ قرارداد نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز بیرجند فی مابین مخابرات استان خراسان جنوبی و شسکام امضاء شد..

این قرارداد با موضوع  ۱) نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح مراکز تلفن انقلاب و شاهد و شهید رجائی و نگهداری شبکه کابل ۴۳ مرکز کم ظرفیت تابعه به همراه نگهداری و بهره برداری از تلفن های همگانی در محدوده مراکز فوق و نصب و راه اندازی تلفن های DECT و همچنین انجام عملیات کابل کشی و مفصل بندی شناور بیرجند و حومه و شهر خوسف به شرح ذیل:

  • تعداد ۷۱۷ دستگاه تلفن همگانی کارتی منصوبه
  • تعداد ۷۱ دستگاه تلفن GSM منصوبه

۲)نگهداری شبکه کابل و هوایی با مصالح (نگهداری توام با بازسازی ، تقویت جهت توسعه شبکه کابل و هوایی و انجام سیمکشی ،نوسازی،تغییر مکان و بازدید های ارجاعی مراکز انقلاب و شاهد و شهید رجائی بهمراه نگهداری شبکه کابل ۴۳ مرکز کم ظرفیت تابعه

منعقد گردیده و  از ابتدای سال ۹۵ در حال اجرا می باشد.

نظرات بسته شده‌اند