همکاری با استانها ( استان لرستان )

بر اساس جلسات هماهنگی با حضور مدیران استان و شرکت شسکام و ارایه عملکرد خدمات بعد از فروش در طرح پایلوت انجام شده ، تفاهم نامه ارایه اینگونه خدمات در شهرهای خرم آباد و بروجرد امضاء گردید .
شرکت شسکام آمادگی خود را به جهت ارایه خدمات فنی همانند استانهای فعال به استان ارایه نمودند .

نظرات بسته شده‌اند