واریز سود شسکام در اوایل تیرماه ۹۴

به گزارش واحد مالی و اقتصادی شسکام سود سال ۹۳ سهامداران در اوایل تیرماه ۹۴ به حساب ایشان واریز خواهد شد.

**ماده ۲۴۰ قانون تجارت
مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود. در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوهٔ پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوهٔ پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوهٔ پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
** شایان ذکر است مجمع عمومی سالیانه شسکام در تاریخ ۹۴/۲/۲۳ برگزار شده است.

 

 

گزارش : امور مالی و اقتصادی شسکام
تنظیم کننده : روابط عمومی شسکام

نظرات بسته شده‌اند