پایان ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ملاک افزایش سرمایه سهامداران

مهندس مهدوی رئیس هیات مدیره شسکام:
پایان ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ملاک افزایش سرمایه سهامداران
به گزارش روابط عمومی شسکام ؛ جلسه مشترک هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و هیئت مدیره شسکام در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ برگزار گردید.
طی این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید بحث افزایش سرمایه توسط شرکت مخابرات ایران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مجموع آورده کارکنان تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به عنوان ۵۱% و متناسب با آن شرکت مخابرات ایران بر مبنای ۴۹% افزایش سرمایه انجام گرفته و در مرحله بعدی برگ سهام جهت الباقی آورده سهامداران محترم صادر خواهد شد.

نظرات بسته شده‌اند