پرداخت حقوق اسفند ماه انجام شد

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

به گزارش معاونت مالی شسکام پرداخت حقوق اسفند ماه تمامی نیروهای تحت قراردادهای شسکام در مورخ ۱۶/۱۲/۹۶ به اتمام رسید. مطالبات مربوط به سنوات و مرخصی پرسنل در دست محاسبه و اقدام می باشد.