پروژه فیبر نوری آذربایجان غربی

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

با حضور مدیر عامل شسکام در استان ضمن بازدید از مسیرهای اجرایی عملیات در مناطق سلماس –ارومیه – اشنویه نسبت به هماهنگی و رفع موانع و مشکلات اجرایی با تشکیل جلسات کاربردی با مجریان و متولیان امور (کارفرما) در محل اقدام گردید.