پیام مهندس مهدوی، رئیس هیات مدیره شرکت شسکام به سهامداران محترم

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

باسلام وادب خدمت همکاران گرامی
باستحضار همه عزیزان می رساند
۱)سود سهام بر اساس تصمیم گرفته شده در مجمع تیر ماه که باحضور نماینده شما عزیزان برگزار شد فعلا برمبنای ۵۰٪ تعداد سهام پرداخت شده است
۲) جهت کسانی که تاکنون سودی پرداخت نشده (کمتر از۱٪ سهامداران) طی ده روز اینده رفع مغایرت وپرداخت خواهد شد
۵۰٪*تعدادسهام*سود هر سهم(۱۸۹ریال)= مبلغ واریزی سود سهام براساس قانون تجارت
۳)باتوجه به مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تجارت هییت مدیره درخصوص پرداخت سود بدون مجوز وتصمیمات مجمع ۹۴ تصمیمی نگرفته است
۴)پیگیری برای پیشنهادتحقق پرداخت سود ۹۴ بر اساس کل آورده سهامداران در چهارچوب قانون تجارت در حال انجام است
۵)پیگیری جهت افزایش سرمایه برمبنای کل آورده سهامداران تا پایان شهریور۹۵ براساس قانون تجارت در حال انجام می باشد
التماس دعا