گزارش نمایشگاه تلکام۲۰۱۷

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

بخش اول :

شسکام در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷ سرویسهای جدید خود در سامانه جامع مشترکین تلفن ثابت ، سرویسهای جدید خدمات پس از فروش و خدمات ارزش افزوده  برای مشترکین شرکت مخابرات ایران را ، معرفی نمود.

چنانچه مستحضرید شرکت شسکام تاکنون در بیش از ۲۲ استان خدمات سامانه جامع  امور مشترکین و همچنین نگهداری حوزه های فنی چند استان  و سامانه متمرکز تعاملی ثبت درخواستهای FCP را  ، ارائه نموده است  و در حال حاضر مجری و پیمانکار پکپارچه سازی PSTN CRM و ماژول واگذاری تانوما FTTH    برا کل کشور میباشد.

از خدمات معرفی شده در این نمایشگاه :

سرویسهای مکانیزه مخابراتی :

-زیر سیستم پاسخگویی ۱۱۷

-خدمات غیر حضوری از طریق اینترنت

-مکانیزمهای پرداخت الکترونیکی و اعتباری

-معرفی سامانه یکپاچه اعلام پیام

معرفی سامانه مدیریت منابع شبکه نوری

سرویسهای جدید سیستم جامع امور مشترکین تلفن ثابت:

– ماژول مدیریت و فروش شماره های رند

-ماژول شبکه کابل ، گاز کنترل و شبکه هوایی

-ماژول نظارت بر پیمانکاران شبکه

-ماژول فروش اعتباری دفاتر خدماتی

سامانه پشتیبانی کسب و کار شبکه نوری مخابرات (تانوما):

-ثبت نقاط پیشنهادی توسعه فیبر

-ثبت تجهیزات پایه ای مخابرات

-پشتیبانی از شبکه ترکیبی سرویسهای (VDSLA G.FAST )

-ما ژول امکان سنجی و مدیریت منابع شبکه نوری در گوشی های هوشمند

در راستای اجرای قرارداد متمرکز و یکپارچه سازی CRM -PSTN کل کشور  برگردان سیستم استان مازندران و در ادامه روند اجرای پروژه ،برگردان سیستم های استانهای زنجان و هرمزگان ، همدان ، چهارمحال ، کردستان ، قزوین ، لرستان ، البرز ، کرمانشاه ،  یزد و کهگیلویه نیز تا به امروز پایان یافته است. در همین راستا با تیمهای فنی استانهای باقی مانده و مشکلات احتمالی برگردان بحث و تبادل نظر گردید.

این سامانه در راستای اهداف متمرکز سازی شرکت مخابرات ایران و  به سفارش این شرکت  ، توسط کارشناسان دپارتمان فناوری اطلاعات شرکت شسکام طراحی و  راه اندازی گردیده و به بهره برداری  رسیده است.