اخبار

۲۴
خرداد

عملیات لوله گذاری و کابلکشی جایگزین مسیر کابل هوایی به میزان ۵۰۰ متر، در مرکز تلفن شهید اشرفی شهر اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام عملیات لوله گذاری و کابلکشی جایگزین مسیر کابل هوایی به میزان ۵۰۰ متر ، در مرکز تلفن شهید اشرفی شهر اصفهان توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام انجام پذیرفت.  

۱۹
خرداد

عملیات اجرای طرح فیبر گمرک خسروی شهرستان کرمانشاه توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام ، عملیات اجرای طرح فیبر گمرک خسروی شهرستان کرمانشاه توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام انجام پذیرفت.    

۱۹
خرداد

عملیات اجرای طرح توسعه شهرستان صحنه به تلاش پرسنل شرکت شسکام

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام، عملیات اجرای طرح توسعه شهرستان صحنه به تلاش پرسنل شرکت شسکام انجام پذیرفت .  

۱۹
خرداد

عملیات جمع آوری کابلهای تکه خورده بیمارستان امام اهواز

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام، عملیات جمع آوری کابلهای تکه خورده بیمارستان امام اهواز در محدوده مرکز امام، توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام انجام پذیرفت.       

۱۳
خرداد

سفر استانی مدیریت عامل شرکت شسکام به منطقه مخابراتی استان اصفهان

به نقل از روابط عمومی شسکام، سفر استانی مدیریت عامل این شرکت و تیم همراه ایشان در روز پنجشنبه و جمعه به منطقه مخابراتی استان اصفهان ادامه یافت. با توجه به حجم و گستردگی فعالیت ها وخدمات درمنطقه مخابراتی استان اصفهان، ایشان ضمن بازدید های میدانی از مراکز مخابراتی و بررسی روند ونحوه اجرای فعالیت ها،  به بررسی و کارشناسی

ادامه مطلب

۱۱
خرداد

سفر مدیرعامل شسکام به مخابرات منطقه چهارمحال بختیاری

روز پنجشنبه نهم خرداد ماه، مدیرعامل شسکام و تیم همراه جهت بررسی روند پیشبرد فعالیت های در دست انجام  وارد منطقه مخابراتی چهارمحال بختیاری گردید. طی جلسه برگزار شده با حضور مدیر محترم این منطقه جناب آقای مهندس آقایی و مسئولین مربوطه، اهم مسائل تحویل و تحول فعالیت ها، چگونگی تامین متریال شبکه نگهداری، جذب پروژه های توسعه و نحوه

ادامه مطلب

۹
خرداد

سفر استانی مدیرعامل شرکت شسکام به استان بوشهر

روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه، مدیرعامل شرکت شسکام و تیم همراه جهت بررسی روند تحویل و تحول فعالیت ها و چگونگی تامین متریال شبکه نگهداری مخابرات بوشهر وارد این استان شده و در جلساتی با حضور مهندس مهرپویا مدیر محترم منطقه و دیگر مدیران استان، موارد و مسائل مرتبط با قراداد شبکه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی

ادامه مطلب

۶
خرداد

عملیات نوسازی کابل پس از خرابی کابل شماره ۷ مرکز شیخ فضل الله در محدوده منطقه ۸ تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام پس از خرابی کابل شماره ۷ مرکز شیخ فضل الله در محدوده منطقه ۸ تهران ، پرسنل پُر تلاش شرکت شسکام توانستند با توجه به بارش باران ، ظرف مدت ۷۲ ساعت عملیات نوسازی کابل را انجام دهند. قابل ذکر است که در این پروژه تعداد ۴۰۰۰ زوج مفصل بندی و ۴۰ متر کابل

ادامه مطلب

۶
خرداد

عملیات رفع خرابی کابل های ۵۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ زوجی در مرکز سیزده آبان

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام پس از خرابی کابل های ۵۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ زوجی در مرکز سیزده آبان ، پرسنل شرکت شسکام توانستند به سرعت عملیات رفع خرابی انجام دهند.  

۵
خرداد

آگهی مناقصه عمومی شرکت شسکام

دریافت آگهی عمومی شماره ۱ دریافت آگهی عمومی شماره ۲ دریافت آگهی عمومی شماره ۴