اخبار

۲۱
مرداد

عملیات تخلیه کابلهای معیوب و زده شده در شهرستان اندیمشک

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام، عملیات تخلیه کابلهای معیوب و زده شده توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام در شهرستان اندیمشک انجام پذیرفت .        

۲۱
مرداد

عملیات برگردان کافو ۱۴ مرکز بعثت شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام عملیات برگردان کافو ۱۴ مرکز بعثت شهرستان کرمانشاه توسط پرسنل پُرتلاش شرکت شسکام انجام پذیرفت .    

۱۴
مرداد

برگزاری نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (شسکام)

برگزاری جلسه فوق العاده نوبت دوم مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (شسکام) به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام، مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات جلسه ای را بصورت فوق العاده (نوبت دوم) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ راس ساعت ۱۵ با حضور دو عضو محترم هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، جناب آقای مهندس

ادامه مطلب

۱۴
مرداد

عملیات ترمیم و بازسازی سقف حوضچه در اثر ریزش در مرکز ولیعصرشهر اصفهان

عملیات ترمیم و بازسازی سقف حوضچه در اثر ریزش در مرکز ولیعصرشهر اصفهان توسط پرسنل خدوم شسکام انجام شد.    

۱
مرداد

عملیات اجرای طرح توسعه شهردادی منطقه ۷ و کافو ۳۸ مرکز دانشگاه شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام، عملیات اجرای طرح توسعه شهردادی منطقه ۷ و کافو ۳۸ مرکز دانشگاه شهرستان کرمانشاه توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام انجام پذیرفت .    

۱
مرداد

عملیات نصب کافو در مرکز اسلام آباد اهواز توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام ، عملیات نصب کافو در مرکز اسلام آباد اهواز توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام انجام پذیرفت .      

۲۷
تیر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص) نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص) دعوت می شود با توجه به عدم رسمیت جلسه نوبت اول بدلیل به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران موضوع دعوتنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ درج شده در روزنامه اطلاعات، شخصا یا نماینده قانونی در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ راس ساعت ۱۵ به

ادامه مطلب

۲۷
تیر

عملیات حفاری به جهت جابجایی و تغییر مسیر فیبر نوری روستای نمسه واقع شهرستان پاوه

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام عملیات حفاری به جهت جابجایی و تغییر مسیر فیبر نوری روستای نمسه واقع شهرستان پاوه ، توسط پرسنل شرکت شسکام انجام پذیرفت .  

۲۷
تیر

عملیلت اجرای طرح توسعه فیبر نوری مجتمع اکبری مرکز آزادی شهرستان کرماشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام عملیلت اجرای طرح توسعه فیبر نوری مجتمع اکبری مرکز آزادی شهرستان کرماشاه توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام انجام پذیرفت .  

۲۷
تیر

عملیات رفع خرابی و تعوض کله پست ، واقع در مرکز شهید بخششی ، اداره کل مخابرات منطقه ۶ تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت شسکام عملیات رفع خرابی و تعوض کله پست ، واقع در مرکز شهید بخششی ، اداره کل مخابرات منطقه ۶ تهران توسط پرسنل زحمتکش شرکت شسکام انجام پذیرفت .