کنجکاوی و شگفتی، از ویژگی‌های شکوهمند روح انسان به شمار می‌رود.

منتشر شده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰