مردمان نیک در جوانی ساده هستند و از بدکاران، به آسانی فریب می‌خورند، زیرا آنها در دل خود نمونه‌ای از آنچه برای بدکاران می‌گذرد نمی‌یابند که با آن بسنجند.

منتشر شده در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰