جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه1401 در تاریخ 28/01/1402 با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان قانونی سهامداران با ریاست محترم جناب آقای مهندس طراوتی عضو محترم هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در محل شرکت تشکیل شد .

الف) ابتدا گزارش عملکرد شرکت برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه1401 توسط مدیر عامل به شرح ذیل به مجمع عمومی ارائه شد .

-ارائه گزارش عملیاتی و مالی شرکت در سال 1401

-ارائه برنامه های آتی شرکت برای سال 1402

-ارائه منابع مورد نیاز برای فعالیت های شرکت در سال 1402

-ارائه چگونگی کسب درآمد از محل فعالیت های خارج از قرارداد های شرکت مخابرات ایران

-ارائه گزارش در خصوص املاک و دارایی های ثابت شرکت

ب) در ادامه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی از سوی نماینده سازمان حسابرسی قرائت و در خصوص بند های مندرج در گزارش ، پس از ارائه پاسخ های شرکت ، از سوی رئیس مجمع ، مورد اتخاذ تصمیم و جمع بندی قرار گرفت .

ج)توسط ریاست محترم مجمع جناب آقای مهندس طراوتی با در نظر داشتن موارد فوق ، و بررسی صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی 9 ماه منتهی به 30 آذر ماه 1401 به تصویب مجمع عمومی رسید. سایر موارد به شرح ذیل مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت :

– انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی

– انتخاب روزنامه ابراربعنوان روزنامه کثیرالانتشار

–  تقسیم سود به میزان 360 ریال به ازای هر سهم

د) اهم موارد و رهنمود های ارائه شده از سوی ریاست محترم مجمع به شرح ذیل می باشد:

– هیئت مدیره شرکت اقدام لازم را به منظور رفع بند های گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بعمل آورده به نحوی که آثارمالی آن در صورتهای مالی شش ماهه و صورتهای مالی سال آتی ، به حداقل ممکن برسد و باعث افزایش شفافیت صورتهای مالی شرکت شود .ضمناً گزارش تکالیف مجمع عمومی در مقاطع زمانی سه ماه برای سهامدارعمده ارسال شود .

– تاکید بر انجام برنامه ریزی مناسب از سوی هیئت مدیره به منظور کسب درآمد مناسب از بازار IT کشور ، بنحوی که تا 20% از در آمدهای شرکت ، خارج از فعالیت ها و قراردادهای ارجاع شده از سوی شرکت مخابرات ایران باشد.

– ارئه رهنمود به سایر سهامداران در خصوص سیاست های توزیع سود به منظور تامین منابع لازم برابر فعالیت های توسعه ای و آتی شرکت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *