ساختار هیئت مدیره

محمد علی گرزین

رئیس هیات مدیره

محمد کرم بیگی

نایب رئیس هیات مدیره

عکس آقای هاشمی.jpg اوکی

علیرضا هاشمی

مدیر عامل

علیرضا صیدی

عضو هیات مدیره

رحیم رفیعی

عضو هیات مدیره

پیمان جعفری ملایری

عضو هیات مدیره