شركت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات

اصول کسب و کار ما

رعایت امانت و تلاش در جهت استیفای منافع سهامداران

01

شفافیت در کسب‌وکار و رعایت حقوق مشتریان

02

نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و ارتقاء سطح کیفی خدمات

03
04

رقابت سالم با سایر فعالین بازار

05

هماهنگی با نهادهای نظارتی و حاکمی

01

رعایت امانت و تلاش در جهت استیفای منافع سهامداران

02

شفافیت در کسب‌وکار و رعایت حقوق مشتریان

03

هماهنگی با نهادهای نظارتی و حاکمی

04

رقابت سالم با سایر فعالین بازار

05

نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و ارتقاء سطح کیفی خدمات

 

راه موفقیت

همگام شدن با سیر تحولات فناوری

01
همگام شدن با سیر تحولات فناوری با عنایت به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

پیشگامی در ارائه خدمات

02
پیشگامی در ارائه خدمات نوین و مبتکرانه

توسعه شرکت متناسب با نیازهای بازار

03
توسعه شرکت متناسب با نیازهای بازار به منظور حفظ سهم و ارتقای جایگاه شرکت

بالابردن روحیه و انگیزه کارکنان

04
بالابردن روحیه و انگیزه کارکنان از طریق استقرار نظام منطقی ارتقاء شغلی و تشویق

استفاده از مدیریت نوین در جهت

05
استفاده از مدیریت نوین در جهت افزایش بهرهوری و حفظ و ارتقاء کیفیت

یکپارچگی در سازمان و خدمات

06
یکپارچگی در سازمان و خدمات تحت لوای برند واحد «شسکام»

مشتری‌مداری

07
مشتری‌مداری و رعایت حقوق ذی‌نفعان

نظرات مشتریان

مشتریان درباره ما چه می گویند؟

برنامه کوتاه مدت: کارایی عملیاتی و کاهش هزینه‌ها

1.

بازنگری و پیاده‌سازی ساختار سازمانی

2.

بازنگری شرح وظایف سازمانی

3.

تدوین و پیاده‌سازی فرآیندهای سازمانی

4.

تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های جذب، استخدام و نگاهداشت

5.

اجرای نظام آراستگی یا S5 در تمامی واحدهای تحت پوشش

برنامه کوتاه مدت: کارایی عملیاتی و کاهش هزینه‌ها

440

تعداد شهرهای تحت پوشش

24

نمایندگان و دفاتر استانی

7990

تعداد پرسنل شاغل

84%

ارائه خدمات فنی نگهداری شبکه کابل و هوائی در کشور

23M

نگهداری بالغ بر 23 میلیون پورت تلفن

1150

میلیارد تومان درآمد سال 1401

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان خود را  دریافت کنید