درباره شرکت

شركت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (شسکام) به شناسه ملی 10320870457 در تاريخ 1392/02/23 به صورت سهامی خاص تاسيس شد و طی شماره 438881 مورخ 1392/02/23 در اداره ثبت شركت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسيده است.

در حال حاضر، شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص) جزو شرکت های فرعی شرکت مخابرات ایران است

موضوع فعالیت شرکت

01

ایجاد ارزش افزوده در
اموال و املاک

02

سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری

03

ایجاد شرکت‌های تولیدی با هدف تولید تجهیزات مخابراتی

04

ایجاد شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی به منظور عرضه خدمات مخابراتی

05

اداره و بهره‌برداری از باشگاه و سالن‌های ورزشی عندالزوم

06

ارائه خدمات فنی، حقوقی، مالی، تاسیساتی، پشتیبانی، تامین نیروی انسانی

07

فعالیت به عنوان اپراتور مخابراتی اعم از تلفن همراه، تلفن ثابت و ...

راه موفقیت

توسعه شرکت متناسب با نیازهای بازار به منظور حفظ سهم و ارتقای جایگاه شرکت

03

پیشگامی در ارائه خدمات نوین و مبتکرانه

02

همگام شدن با سیر تحولات فناوری با عنایت به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

01

بالابردن روحیه و انگیزه کارکنان از طریق استقرار

نظام منطقی ارتقاء شغلی و تشویق

04
05

استفاده از مدیریت نوین در جهت افزایش بهرهوری و حفظ و ارتقاء کیفیت

06

یکپارچگی در سازمان و خدمات تحت لوای برند واحد «شسکام»

07

مشتری‌مداری و رعایت حقوق ذی‌نفعان

ارزش های سازمان

ارزش‌های محوری شرکت شسکام، به ارزش‌هایی اشاره دارند که هدایت گر رفتار، کردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان بوده و بر آنها تاثیر می گذارند. این ارزش ها، مجموعه باورهایی هستند که در شسکام، رفتارهای مطلوب را شکل می دهند و مشابه صافی‌هایی عمل می کنند که همه اقدامات و تصمیمات سازمانی از آنها عبور می نمایند. در همین راستا، ارزش های محوری در شسکام به گونه‌ای تعریف شده‌اند که در خدمت اجرای کامل مأموریت تعریف شده و دستیابی سازمان به چشم انداز مورد نظر باشند.