شماره تماس

021۴۲۸۶۶۰۰۰
تلفکس:42866000- 021 داخلی 9

کد پستی : 1589853811

آدرس

تهران، میدان هفتم تیر ، خیابان شهید لطفی ، پلاک 60